Natuurbeheer bedrijfsterreinen VITO ism Natuurwerk.

Samenwerking tussen Natuurwerk vzw en VITO: door het ontwikkelen van ecologische bedrijfsterreinen gaat VITO mee de strijd aan tegen de klimaatopwarming en het versterken van de biodiversiteit. Ze worden hierin bijgestaan door de natuurarbeiders van Natuurwerk vzw, die mensen met een kwetsbaar arbeidsprofiel de kans geeft om binnen een groeitrajet te re-integreren binnen de reguliere arbeidsmarkt.

Lees meer

Schapen vervangen grasmaaiers bij Philips

Schapen die het groen onderhouden rond de bedrijfsgebouwen van Philips Lighting in Turnhout, het kan. Het bedrijf wil zijn bedrijfsgroen op een duurzame, ecologische manier gaan onderhouden.

Lees meer

Natuurwerk stuurt boomverzorgers op pad.

Michel en Pieter, de ene gediplomeerd, de andere in opleiding. Boomverzorging is een nieuwe dienstverlening die we aanbieden.

Lees meer

Pilootproject bij Natuurwerk in Spoorzoeker.

Spoorzoeker publiceert, in jaargang 8 - Herfst 2014, een groot artikel over de stages van 8 gedetineerden op de werkterreinen van de ploeg Malle. Natuurwerk is vereerd deel te mogen uitmaken van het pilootproject met talrijke partners waarvan VDAB en Inverde er slechts enkelen zijn.

Lees meer

Teamdag, in het groene Vrieselhof

Temidden van het groen in Oelegem was er op 21 augustus de jaarlijkse Teamdag van Natuurwerk: ontmoeting, informatie, discussies.

Lees meer