Bos- en Natuurbeheer

Respect voor de natuur

Respect voor de natuur en onze leefwereld. We moeten onze omgeving op een duurzame manier koesteren en er zorg voor dragen. Dit doen we door een hart te hebben voor de natuur en voor de ontwikkeling van onze medemens.

Het is tenslotte onze habitat en de plaats waar we onze kinderen een mooie toekomst willen verzekeren.

Stimuleren van de biodiversiteit

Ecologisch natuurbeheer

Bosbeheer

 • Aanplanten bosplantsoenen
 • Aanbrengen van wildbescherming
 • Omvormen van populieren- en naaldbossen naar gemengd inheems loofbos
 • Bestrijden van allerlei invasieve exoten (bv Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse stierkikkers, Japanse Duizendknoop, Canadese ganzen, )
 • Vellen en snoeien van bomen

Hooilandbeheer

 • Maaien van wegbermen, (vochtige) hooilanden, rietvelden, houtige en grazige bermen
 • Afvoer van maaisel

Beheer van trage wegen, holle wegen en wandelpaden

 • Maaien en snoeien
 • Constructie van knuppelpaden
 • Plaatsen van omheiningen
 • Hakhoutbeheer
 • Erosiebestrijding

Eigen plant eerst

Ecologisch groenbeheer

Bij ecologisch groenbeheer wordt de wijze van aanplanten en de samenstelling van soorten planten bepaald door de plaatselijke milieufactoren en door de onderlinge concurrentie. We planten zoveel mogelijk inheemse of autochtone plantensoorten.  Het werken zonder onkruidbestrijdingsmiddelen is heel wat makkelijker als het beheer ecologisch gebeurt.
Uiteraard is dit zeer kostenbesparend.

Beheerwerken

 • (Her)aanplantingen
 • Snoeien van hagen
 • Vellen van bomen
 • Hakhout in holle wegen
 • Herstel en onderhoud van trage wegen
 • Onderhoud van knotbomen
 • Algemeen parkonderhoud
 • Verhakselen van hout
 • Omheiningen plaatsen