Meet the 'green'team

Wie zijn we?

Natuurwerk zorgt zowel voor een betere natuur als voor een betere toekomst, want de 'natuur' van morgen, daar maken wij nu 'werk' van.

We geloven sterk in diversiteit en staan open voor iedereen die zich wil inzetten.

Wij bieden ook kansen aan mensen die moeilijk een job vinden in het gewone arbeidscircuit. We werken hiervoor onder andere samen met de VDAB, die natuurarbeiders toelevert met een IMW statuut. Ze worden vakkundig opgeleid en begeleid. Een uitgebreide jobomschrijving vind je hier.

Overheden, bedrijven en particulieren kunnen bij ons terecht voor allerlei groenaannemingen en voor professionele oplossingen op maat om hun groengebieden ecologisch te beheren. Heel wat gemeenten doen beroep op ons om hun natuur- en landschapsbeheer te plannen, uit te voeren en te onderhouden.

 

Expertise bouw je op, jaar na jaar.

Onze historiek

1997

In de schoot van het Stratisch Plan Kempen werd in 1997 het nieuwe initiatief genomen om duurzame tewerkstelling - toekomstgerichte opleidingen - en de bekommernis om het groene landschap in één werkgroep te combineren: 'Steunpunt Arbeid en Milieu' (SAM.) Een jaar later en met financiële steun van Koning Boudewijnstichting kon de eerste ploeg van 10 arbeiders aan de slag. Vanuit tal van opdrachten van (Kempische) gemeenten en provincie, kon het project uitgroeien tot een bedrijf met expertise, enthousiaste medewerkers en langlopende contracten. 

2006

In 2006 telde het project 100 medewerkers. Ondertussen kende Natuurwerk zijn weg in allerlei overheidsreglementeringen: MiNa, Invoegarbeiders ,..etc.

2007

Het steunpunt Arbeid en Milieu ging in 2007 over in de vzw Natuurwerk om ook aan de eigen werking en structuren een duurzaam karakter te geven. Diverse projecten vanuit het kader 'Lokale Diensten Economie' werden de volgende jaren stevig uitgewerkt. (o. a. MiNa, Landschapsdokters, Routedokters, Bezoekerscentrum Klein Engeland).

2009

Natuuwerk vzw startte in 2009 de samenwerking met vzw WEB. Het resulteerde in het 'Leerwerkbedrijf' met als doel om langdurig werkzoekenden (o.a. tewerkgesteld bij de vzw maar ook bij diverse andere organisaties in de provincie) te begeleiden in hun nieuwe werksituatie, hun nieuwe werkervaring en hun persoonlijke toekomst op de arbeidsmarkt.

2013

In 2013 stond de teller op 120 arbeiders en ploegbazen, 95 op het veld en 25 werknemers in de begeleiding en technische omkadering.  Natuurwerk vzw had inmiddels een erkenning voor 37 arbeiders in een statuut van 'Werkervaring' en 70 arbeiders in het statuut van 'Lokale DienstenEconomie'.

2020

Anno 2020 zijn er een 100tal arbeiders tewerkgesteld in 5 ploegen met uitvalsbasissen in Puurs, Essen, Houtvenne, Retie en Wortel. Deze ploegen worden aangestuurd door evenveel 5 coördinatoren en een 20-tal ploegbazen. Het administratief en technisch centrum huist centraal in de Campus Blairon te Turnhout.  

2021

Anno 2021 zijn er een 120-tal arbeiders tewerkgesteld in 6 ploegen met uitvalsbasissen in Puurs, Essen, Houtvenne, Retie, Ranst en Wortel. Deze ploegen worden aangestuurd door 5 coördinatoren en een 20-tal ploegbazen. Het administratief en technisch centrum huist centraal tot half september 2021 op de Campus Blairon te Turnhout.  Vanaf 13 september verhuist deze administratie naar de voormalige kantoren van Brepols aan de Steenweg op Tielen 70 te Turnhout.

2022

Vanuit Puurs, Essen, Houtvenne, Retie, Ranst en Wortel worden onze medewerkers dagelijks uitgestuurd voor allerhande opdrachten in de provincie Antwerpen. Ze worden aangestuurd door 5 coördinatoren en een 20-tal ploegbazen. Het administratief en technisch centrum is gevestigd in de voormalige kantoren van Brepols, Steenweg op Tielen 70 te Turnhout. Er werd een ecologische cel opgericht die zorgt voor de opmaak van beheersplannen en nadenkt over het bevorderen van biodiversiteit.

Zij brengen hun kennis over op onze ploegbazen en wordt er nog bewuster aan ecologisch natuurbeheer gedaan bij Natuurwerk.

Onze coördinatoren

Regioverantwoordelijken

De regiocoördinator is de directe schakel tussen de ploeg, de centrale planningsdienst en onze klanten. De centrale planning gebeurt vanuit Turnhout. Je kan deze contacteren via +32 (0)14 94 64 30.

Regio Wortel

Geert Leenaerts
geert.leenaerts@natuurwerk.be 
+32 (0)475 756 425

Regio Puurs-Sint Amands

Gijs Van Weverberg
gijs.vanweverberg@natuurwerk.be
+32 (0)484 386 995

Regio Retie

Joris Beliën
joris.belien@natuurwerk.be
+32 (0)497 754 557

Regio Houtvenne - Hulshout

Leo Van Os
leo.vanos@natuurwerk.be
+32 (0)494 481 669

Boomverzorging

Guy Wuyts
guy.wuyts@natuurwerk.be
+32 (0)486 694 697

Directie & Externe Opdrachten

Gert De Vos
gert.devos@natuurwerk.be
+32 (0)475 424 580

Regio Ranst

Dirk Christiaenssen
dirk.christiaenssen@natuurwerk.be
+32 (0)484 157 631

Regio Essen

Kurt Hoppenbrouwers
kurt.hoppenbrouwers@natuurwerk.be
+32 (0)483 641 613