Meet the 'green'team

Wie zijn we?

Natuurwerk zorgt al 22 jaar voor de natuur en biedt tegelijkertijd kansen aan een 100 tal mensen die moeilijk een job vinden in het gewone arbeidscircuit. Natuurwerk werkt hiervoor samen met de VDAB, die natuurarbeiders toelevert met een LDE statuut.

Overheden, bedrijven en particulieren kunnen bij Natuurwerk terecht voor allerlei groenaannemingen en voor professionele oplossingen op maat om hun groengebieden ecologisch te beheren.
22 gemeenten doen beroep op Natuurwerk om hun natuur- en landschapsbeheer te plannen, uit te voeren en te onderhouden.

Natuurwerk zorgt tegelijkertijd voor voor een betere natuur en toekomst, want de 'natuur' van morgen, daar maken wij nu 'werk' van.

Expertise bouw je op, jaar na jaar.

Onze historiek

1997

In de schoot van het Stratisch Plan Kempen werd in 1997 het nieuwe initiatief genomen om duurzame tewerkstelling - toekomstgerichte opleidingen - en de bekommernis om het groene landschap in één werkgroep te combineren: 'Stuurgroep Arbeid en Milieu' (SAM. Een jaar later en met financiële steun van Koning Boudewijnstichting kon de eerste ploeg van 10 arbeiders aan de slag. Vanuit tal van opdrachten van (Kempische) gemeenten en provincie, kon het project uitgroeien tot een bedrijf met expertise, enthousiaste medewerkers en langlopende contracten. 

2006

In 2006 telde het project 100 medewerkers. Ondertussen kende Natuurwerk zijn weg in allerlei overheidsreglementeringen: MiNa, Invoegarbeiders ,..etc.

2007

De stuurgroep ging in 2007 over in de vzw Natuurwerk om ook aan de eigen werking en structuren een duurzaam karakter te geven. Diverse projecten vanuit het kader 'Lokale Diensten Economie' werden de volgende jaren stevig uitgewerkt. (o. a. MiNa, Landschapsdokters, Routedokters, Bezoekerscentrum Klein Engeland).

2009

Natuuwerk vzw startte in 2009 de samenwerking met vzw WEB. Het resulteerde in het 'Leerwerkbedrijf' met als doel om langdurig werkzoekenden (o.a. tewerkgesteld bij de vzw maar ook bij diverse andere organisaties in de provincie) te begeleiden in hun nieuwe werksituatie, hun nieuwe werkervaring en hun persoonlijke toekomst op de arbeidsmarkt.

2013

In 2013 stond de teller op 120 arbeiders en ploegbazen, 95 op het veld en 25 werknemers in de begeleiding en technische omkadering.  Natuurwerk vzw had inmiddels een erkenning voor 37 arbeiders in een statuut van 'Werkervaring' en 70 arbeiders in het statuut van 'Lokale DienstenEconomie'.

Anno 2019

Anno 2019 zijn er een 100tal arbeiders tewerkgesteld in 4 ploegen met uitvalsbasissen in Puurs, Houtvenne, Retie en Wortel. Deze ploegen worden aangestuurd door evenveel 4 coördinatoren en een 12-tal ploegbazen. Het administratief en technisch centrum huist centraal in de Campus Blairon te Turnhout.  

Onze coördinatoren

Regioverantwoordelijken

De regiocoördinator is de directe schakel tussen de ploeg, de centrale planningsdienst en onze klanten. De centrale planning gebeurt vanuit Turnhout. Je kan deze contacteren via 014 94 64 30.

Regio Wortel

Rob Van Hove
0478 282 045

Regio Puurs

Gijs Van Weverberg
0484 386 995

Regio Retie

Jef Slegers
0499 533 251

Regio Houtvenne - Hulshout

Leo Van Os
0494 481 669

Externe Opdrachten
Geert Van der Velde
0476 323 378