Natuurinfrastructuur

Natuurwerk doet op een verantwoorde manier aan landschapszorg. Met jarenlange ervaring ontwikkelen we speelterreinen in de natuur en zorgen we voor ecologische evenwichtige groene omgevingen. 

Onze routedokters houden de fiets- en wandelpaden netjes en onderhouden de knooppuntennetwerken. Er kan steeds melding gedaan worden van ontbrekende bewegwijzering op het routedokters.be.

Landschappen krijgen een meerwaarde

Landschapsinrichting

Holle wegen, houtkanten, heggen, knotwilgen, kleine poeltjes, beekjes en bermen hebben een grote landschappelijke waarde, vaak ook een historische waarde.  Zowel voor mens als dier.  We doen er alles aan om deze gebieden te vrijwaren en te bewaren. Overal in de provincie kunnen we zo genieten van kleine en grote groene oases van rust.

Onderhoud en beheerwerken

 • Verhogen van cultuurhistorische waarde van het lanschap
 • Refuge spot: beschutting, schuil- en voortplantingsplek voor vele soorten
 • Groene corridor: verbinding tussen verschillende natuurgebieden
 • Kleine landschapselementen: behoud, restauratie en inplanting van houtkanten en struweel, knotten of aanplanten van bomen 
 • Bermbeheer: ecologisch beheer beschermt inheemse vegetatie
 • Erosiebestrijding: bezaaien met specifieke bloemenweides en grassoorten, specifiek maaibeheer

 

Het meubilair voelt zich thuis

Speelnatuur en natuurlijke constructies

In het landschap wordt heel wat gebouwd.  Omheiningen, zitbanken, rustpunten, bewegwijzering, speelhoek, bruggetjes, verharde paden,....  Meestal voor het comfort en plezier en om te genieten van het landschap.  Wat we niet willen is "een tang op een varken", of meubilair dat zichzelf ongemakkelijk voelt in de natuur.  Ook wij houden van natuurlijke constructies, gemaakt met materialen die thuishoren in het landschap, wilgentakken, inheemse houtsoorten, houtwallen, ...

Constructies

 • verhogen van cultuurhistorische waarde van het lanschap
 • eenvoudige en natuurlijke omheiningen plaatsen en onderhouden
 • maken van toepassingen met wilgentakken
 • bruggen over waterlopen
 • aanleg van knuppel- en vlonderpaden
 • integreren van wegbewijzering
 • constructies aanbrengen en onderhouden: vlechtwerk, zitbanken, schuilhoekjes

Een plezier voor de gebruiker

Trage wegen

Kleine, grote, korte lange paden of wegen, bestemd voor het niet-gemotoriseerd verkeer zijn overal aanwezig en een plezier voor de gebruiker. Je vindt ze op het platteland of in de dorpskern.  Samen vormen al die veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen, bospaden en doorsteekjes een dicht en nuttig netwerk waar zachte weggebruikers graag fietsen en wandelen.  Het nut om deze goed te onderhouden beseffen we pas als het niet gebeurt.

Onderhoud en beheer door Natuurwerk

 • vrijmaken van paden
 • herstellen van de ondergrond
 • verwijderen van overgroeiingen
 • plaatsen van omheiningen of afsluitingen