Invasie van soorten die 'vreemd gaan'

Als het gras op een ander groener is

Steeds meer soorten verspreiden zich, dankzij de mens, buiten hun natuurlijk verspreidingsgebied. Wanneer deze soorten zich invasief gedragen, heeft dit grote negatieve gevolgen voor de inheemse biodiversiteit, met soms ook grote economische gevolgen. Sommige van hen kunnen ook een gevaar betekenen voor de volksgezondheid.

Binnen Natuurwerk hebben we al ruime ervaring met het bestrijden van invasieve exoten en zorgen we er ook voor dat we steeds op de hoogte blijven van nieuwe invasieve soorten en nieuwe bestrijdingsmethoden.

Belangrijk

Herkennen en bestrijden

Er duiken steeds meer uitheemse planten- en diersoorten op, exoten. Sommige planten of diersoorten gedijen goed, andere kennen een snelle en enorme uitbreiding en worden invasief. De eigen, inheemse soorten en dus ook de inheemse biodiversiteit komen daardoor in de verdrukking. Natuurwerk bestrijdt deze op een correcte manier. Inheemse soorten krijgen een tweede adem en worden zo beschermd.

Natuurwerk heeft ervaring in het bestrijden van oa:

Bekijk hier een filmpje van de KU Leuven over invasieve exoten.

Wat kan je zelf doen?

Waakzaam zijn

Informeer je goed voordat je planten of dieren koopt en zorg dat er geen exoten in de vrije natuur terechtkomen. De meeste invasieve exoten zijn in onze streken terechtgekomen doordat ze werden ingevoerd door de mens. Zo werd Reuzenbalsemien als sierplant geïmporteerd en werden Canadese ganzen gehouden als siervogels, zonder stil te staan bij de potentieel schadelijke gevolgen die deze soorten kunnen hebben.

Voor meer informatie per soort kan men terecht op de pagina exoten van waarnemingen.be

Wil je op de exoten op een efficiënte manier bestrijden, laat dit dan over aan een vakkundig team. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een offerte.