NATUURWERK ECOCEL

Duurzaam integraal beheer

De natuur- en klimaatproblemen worden alsmaar groter. Gelukkig is onze samenleving zich daar alsmaar meer van bewust, en groeit de wil om anders en beter te doen. Natuurwerk kan hierbij meer dan één handje helpen.

Duurzaamheid, biodiversiteit, ecologie, klimaatrobuustheid, natuurbeleving, het zijn hot items waar iedereen de mond van vol heeft. Maar hoe doe je daar wat aan?

Natuurwerk staat bekend als een duurzaam bedrijf waarop je kan rekenen als het om natuurbeheer gaat.

Advies nodig?

Informatie en sensibilisering

Onze klanten bieden we graag informatie, sensibilisering en advies over ecologie in het algemeen en ecologische projecten in het bijzonder. Teneinde deze concrete projecten te realiseren, kunnen we beheersfiches maken én de werken ook uitvoeren. En zelfs monitoren, om de evolutie van de gestelde natuurdoelen op te volgen.

Spil in deze aanpak is de Ecocel, die de ecologische kennis van Natuurwerk verzorgt en bewaakt. Een kerngroep van drie mensen, Marloes Loots, Michel Joosten en Jan Van den Berghe staan in voor het denkwerk en de adviesverlening naar onze klanten, daarin dikwijls bijgestaan door mensen van op het terrein.

Opleiding en opvolging

Ecologische know-how

 

De Ecocel bewaakt de ecologische know-how binnen Natuurwerk:

  • de wetgeving en literatuur opvolgen en delen met klanten en medewerkers.
  • de opleiding van de Natuurmedewerkers organiseren en verzorgen, zowel op inhoudelijk vlak als op praktisch, uitvoerend vlak.
  • de uitvoering en opvolging van projecten op het terrein bijstaan met raad (en soms daad).
  • het verbeteren van beheerstechnieken, manueel zowel als machinaal.

Vragen voor onze Ecocel?

Wil je meer weten over ons integrale aanbod? Contacteer ons dan via onderstaand formulier en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.