Team Proper Hoogstraten ruimt zwerfvuil op

GVA_25 JANUARI 2019 Een groep van een vijftal personen is sinds vorige week op pad om de stad proper te houden. Er zijn 24 locaties die extra in de gaten worden gehouden omdat er vaak afval wordt gedumpt.

Lees meer

Natuurwerk vzw pakt samen met stadsbestuur zwerfvuil aan

Het stadsbestuur gaat een samenwerking aan met Natuurwerk vzw om sluikstorten op te ruimen. Een proefproject met camer's moet nog geoptimaliseerd worden.

Lees meer

Arbeiders uit sociale economie beheren natuur in kolonie

De gemeenten Merksplas en Hoogstraten hebben samen met het Agentschap Natuur en Bos een overeenkomst gesloten met vzw Natuurwerk. Hun mensen gaan het groenbeheer in de voormalige landloperskolonies van Merksplas en Wortel doen.

Lees meer

Natuurwerk herstelt Kalmthoutse heide

De ploeg van Malle zorgt mede voor het herstel van de Kalmthoutse Heide na de zware brand van mei 2011.

Lees meer

Verbroederen met broeder Willy

Al een lange tijd voeren we werken uit in het college te Essen. Broeder Willy was er vanaf de eerste dag bij en is laaiend enthousiast over de samenwerking met Natuurwerk vzw.

Lees meer