Eer aan mens en natuur.

Op 1 januari 2015 kan het openbaar bestuur niet langer pesticiden gebruiken op openbare groendomeinen, dus ook niet op begraafplaatsen. 

Voor een klassiek kerkhof met veel grind en blote grond wordt het beheer vanaf die dag een dure zaak.  Samen Sterker, een samenwerkingsverband tussen de vier maatwerkbedrijven De Boskat, Groenwerk, Natuurwerk en Pro Natura, heeft een betaalbaar omvormingsconcept ontwikkeld dat bestaande kerkhoven transformeert in groene, ecologische en duurzame begraafplaatsen. Dankzij de aanzienlijk lagere beheerskosten na de omvorming verdient u deze investering na enkele jaren terug.  Samen Sterker en Green Road gaan voor een betaalbaar en duurzaam concept. De omvorming naar een groene en duurzame begraafplaats is een zeer arbeidsintensief proces. Net daarin zijn wij als maatwerkbedrijf sterk en concurrentieel. Toch zijn er ook een aantal werkzaamheden vereist waarbij de inzet van gespecialiseerde machines een grote meerwaarde biedt.  Daarom kiest Samen Sterker om samen te werken met Green Road, een klassiek groenbedrijf gespecialiseerd in de aanleg van duurzame waterdoorlatende verhardingen.

 Samen vormen we een unieke combinatie die borg staat voor een kwaliteitsvolle en betaalbare omvorming vanbegraafplaatsen die voldoen aan alle ecologische normen.

 1. Analyse van de bestaande situatie
 2. Omvormingsschets en -plan
 3. Technisch draaiboek
 4. Budgettering van de omvormingswerken
 5. Realisatie van de omvorming
 6. Beheersfiche voor de technische dienst van de beheerder

Beheer en onderhoud

 • Verhoogt het bezoekerscomfort: paden zijn steeds goed bereikbaar, ook in de winter
 • De omgeving wordt een aangename en natuurlijke ontmoetingsplaats 
 • Terugverdientijd tot 3 jaar door een sterk verminderde onderhoudskost
 • Geen pesticiden
 • Ecologisch en eenvoudig onderhoud
 • Meer natuuroppervlakte zorgt voor meer biodiversiteit


Ingroenen begraafplaatsen