Dig-It: Digitalisering bij Natuurwerk

Betty Maes, projectmanager Dig-It aan het woord:

"In juli en augustus werd er vooral geluisterd naar de mensen; eerst op het kantoor in Turnhout (administratie) en later in werden de coördinatoren bevraagd tijdens een bezoek aan hun magazijn. Dit leverde al een goed inzicht in alle informatie die Natuurwerk dagelijks verwerkt en hoe dat momenteel gaat. 
In dezelfde periode werd al uitgekeken naar software/apps die gebruikt zouden kunnen worden om de dataverwerking te vereenvoudigen.

We willen graag de digitalisering bij Natuurwerk – stap voor stap – binnenbrengen en startten daarom in september al met een piloot in Retie.
Met zijn 5 ploegbegeleiders is Joris, de coördinator van Retie, gestart met werken in MS Teams. Met deze app – zowel op laptop als op smartphone/tablet – kan je bellen en chatten, foto’s doorsturen, bestanden delen, net zoals je met WhatsApp kan doen. 

Na een testperiode willen we graag - deze manier van samenwerken - bij alle teams introduceren. Er werd reeds een inleidende sessie met oefeningen gerealiseerd tijdens de ploegbegeleidersdag op 19 oktober.

Via MS Teams kunnen we makkelijker samenwerken, niet alleen binnen 1 team, maar ook verbinden tussen de teams en met de mensen van de administratie.

Natuurwerk werkt sinds kort met het softwareprogramma Dipla. Dipla staat voor Digitaal Platform Landschapsbeheer. Dipla maakt het mogelijk om beheerplannen in een digitaal platform te importeren/maken en hieraan beheerschema’s te koppelen. Dit helpt ons bij de planning van onze beheerwerken en ook de opvolging en monitoring van onze gebieden. Een grote stap in het digitaliseren van onze werking."

Terug naar overzicht