Team Proper Hoogstraten ruimt zwerfvuil op

De stad krijgt voor het weghalen van zwerfvuil ondersteuning van Natuurwerk vzw. Hun medewerkers doen sinds vorig jaar ook het groenonderhoud in de landloperskolonies van Merksplas en Wortel. "Proper Hoogstraten is voor ons een pilootproject", zegt Rob Van Hove van Natuurwerk. "Het team bestaat uit personeel van de stad en onze werknemers. De bedoeling is om op regelmatige basis het hele grondgebied op te ruimen. We weten uit ervaring dat onder meer de schoolomgevingen en recreatiezones, zoals het zwembad, plaatsen zijn waar vaak sluikstorten voorkomen. Hoogstraten is bovendien een uitgestrekte gemeente met zes dorspkernen. Met Proper Hoogstraten hopen we ook de mensen te sensibiliseren om geen zwerfvuil meer achter te laten en zelf hun buurt proper te houden.

Voor de bestrijding van sluikstorten heeft het stadsbestuur een verplaatsbare camera aangekocht. Die wordt onzichtbaar opgesteld op locaties waar meermaals afval wordt achtergelaten. "De afgelopen jaren hebben we alle plaatsen waar veel sluikstort voorkomt in kaart gebracht", zegt schepen van Milieu Michel Jansen (N-VA). "Dit leverde een lijst op van 24 prioritaire locaties die wij extra in het oog houden. Meestal zijn ze afgelegen, waardoor de sociale controle beperkt is. Maar er zitten ook een aantal locaties bij midden in het centrum.

Hoge boetes
Daders die gevat worden, riskeren een boete van 250 euro. De mobiele camera wordt ook gebruikt voor extra toezicht tijdens bepaalde evenementen en plaatsen waar andere vormen van overlast zijn.

Terug naar overzicht