Invasieve exoot verhindert groei inheemse soorten

Bestrijding Rododendron

Bestrijden van een woekerende exoot, in functie van het behoud van de biodiversiteit. De rododendron was ooit een statussymbool, maar vormt nu een bedreiging voor de inheemse natuur. In het Grotenhoutbos te #Vosselaar heeft NW, in opdracht van Agentschap voor Natuur en Bos, deze invasieve exoot grotendeels verwijderd. 

WAAROM RODODENDRON BESTRIJDEN ALS BEHEERMAATREGEL?

De Pontische rododendron gedijt goed in verschillende habitats, maar vormt met name in zure bossen, zoals eikenbossen en naaldhoutaanplantingen, een probleem. Hier kan de soort de ondergroei volledig domineren, waardoor de natuurlijke bosvegetatie wordt verdrongen. Door het permanente bladerdak van de rododendron wordt ook de kieming van boomsoorten sterk beperkt, waardoor natuurlijke bosverjonging niet meer kan plaatsvinden. Bovendien fungeert de rododendron als gastheer voor Phytophthora ramorum en P. kernoviae, schimmelziekten die ook inheemse soorten zoals eiken en beuk kunnen aantasten.

Vooral in zure bossen met een nadruk op natuurbehoud, of in de buurt van heidegebieden, is het daarom raadzaam de soort te bestrijden. Ook in productiebossen kan de aanwezigheid van rododendron problemen veroorzaken door de verspreiding van ziekten. Ten slotte belemmert de aanwezigheid van rododendron de toegankelijkheid van bosgebieden voor exploitatie.

Daarnaast werden de leden van het Bestuursorgaan van NW getrakteerd op een begeleid terreinbezoek. Ze mochten eveneens een handje toesteken en konden zo meteen aan de lijve ondervinden hoe intensief deze bestrijding is.

 

 

 

 

Terug naar overzicht