Natuurwerk werkte mee aan dit project, in samenwerking met het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete

Leerlingen krijgen grotere en groenere speelplaats terug.

De stenen tegels en de oude fietsenstallingen op de speelplaats van het Sint-Pietersinstituut zijn verdwenen en hebben plaatsgemaakt voor waterdoorlatend rubber, grasperken en wadi’s, greppels en sloten die regenwater opvangen en bijhouden. De eerste plannen voor de vernieuwing van de volledige schoolomgeving dateren al van het schooljaar 2013-2014. 

“Vroeger stroomde het regenwater rechtstreeks naar de riolering, nu wordt het optimaal hergebruikt en geïnfiltreerd”, vertelt technisch directeur Willem Janssens. “We hebben nu een opslagcapaciteit van 280.000 liter. Dagelijks sparen we zesduizend liter stadswater uit bij het spoelen van onze toiletten. Het overtollige regenwater wordt naar een wadi geleid, die over een groot deel van de speelplaats loopt.”

“Echt gezelliger”

Nadat de speelplaats in mei werd afgesloten, werd ze nu symbolisch teruggegeven aan de ongeveer 760 leerlingen van het Sint-Pietersinstituut. Die zijn alvast verheugd over de verbeteringen. 

“Het is nu veel beter, veel groener, met meer zitplaatsen, echt gezelliger”, zeggen Melissa, Lema, Chloé en Demi van het derde middelbaar. “We hebben de nieuwe speelplaats in de klas besproken en konden meedenken vanuit de leerlingenraad. De speelplaats lijkt ook ruimer nu. We zijn benieuwd hoe het er gaat uitzien als het helemaal af is.” 

Eind 2021 moet het project, met een kostenplaatje van 1,5 miljoen euro waarvan meer dan de helft gesubsidieerd werd, afgerond zijn. “De komende maanden worden de ontharde ruimtes aangeplant”, vertelt Willem Janssens. “Er komt onder meer nog een voedselbos bij. Wanneer de parkzone eind dit jaar is afgewerkt, is onze school klaar om zowel droogte als veelvuldige regenval goed te doorstaan, zonder de stadsriolering te belasten.” 

Warmtenet

Ondertussen heeft het Sint-Pietersinstituut al nieuwe prioriteiten op haar lijstje gezet. Een grondige renovatie van de klassen is hoognodig. Daarbij is het ook de bedoeling om de schoolgebouwen klimaatneutraal te verwarmen via het recent aangelegde warmtenet.

Terug naar overzicht