Een verborgen natuurpareltje: de Paai in Dessel

Een ietwat verborgen natuurpareltje in de Dessel is de Paai. Dit stukje natuur is gelegen in een groter complex, genaamd Het Goor. Het Goor is een historisch moerasgebied, dat omgeven werd door woeste gronden en sindsdien heel wat veranderingen is doorgaan. Relicten van dit historisch landschap zijn nu nog aanwezig.

De Paai is één van deze relicten. In dit stukje natuur vind je naast bloemrijk hooiland en heidevegetatie ook een vrij voedselarm ven, wat dit een topgebied maakt voor libellen. In de oever van dit ven groeit onder andere Moerashertshooi, een positieve indicator voor de kwaliteit van dit vegetatietype (natuurstreefbeeld).

Natuurwerk beheert al jaren dit prachtig stukje natuur. Tot 2023 in opdracht van de gemeente Dessel, en vanaf dit jaar voor ANB. We maaien op de juiste momenten de hooilanden om dit nog meer bloemrijk te maken, we verjongen de heide zodat er ook structuurdiversiteit komt en we zorgen ervoor dat het ven niet dichtgroeit. Recent is er door Natuurwerk geplagd, om het micro reliëf te optimaliseren, vergrassing tegen te gaan en de heide alle kansen te geven.

Terug naar overzicht