Bosbeheerplan in Lint: omvorming voormalig speelterrein tot bos

Goed natuurbeheer vergt een degelijke kennis van het terrein, de actuele toestand en de potenties ervan en daaraan wordt het beheer dan gekoppeld. Natuurwerk doet dat sinds kort systematisch aan de hand van een mini – beheerplan, waar al die informatie bij elkaar gebracht wordt en ook opgevolgd kan worden.  

Zo’ n minibeheerplan blijkt meer te kunnen dan we zelf dachten. De gemeente Lint heeft een voormalig speelterrein dat nu verlaten is en dat ze willen omvormen tot bos. Ze hebben Natuurwerk de opdracht gegeven om met de techniek van het mini – beheerplan een visie voor bebossing te onderbouwen en uit te werken. Dat mini – beheerplan zal meteen ook gebruikt worden voor de aanvraag van een subsidie in het kader van het Vlaamse beleid rond bosuitbreiding.  

En die techniek werkt: een basic – onderzoek dat toch grondig gevoerd wordt, geeft zicht op de abiotiek van het terrein en daardoor op welke boomsoorten het beste kunnen gebruikt worden, waar een open plek moet voorzien worden, welke exoten weggehaald moeten worden en nog veel meer. De komende jaren wordt dit terrein weer een stukje bos waargemaakt. Dat is goed voor de natuur, voor het klimaat en voor de bewoners van Lint.  

Terug naar overzicht