Omvorming van bedrijfsterrein bij Brepols Publishers

Op vraag van Brepols, werd een gefasserd beheerplan opgemaakt.

In november 2012 troffen we een Brepolssite aan die ontoegankelijk was omwille van een sterke braamontwikkeling over het ganse terrein en een beginnende verbossing met vlierstruiken, jonge wilgen en berken van 0.5m tot 3m hoog. Brepols wou graag het terrein ontsluiten, kort bij het gebouw het terrein toegankelijk maken (voor oa lunchpauze) én bijdragen aan meer biodiversiteit:

 • 2022 was een jaar zijn met omvormingsbeheer: dat jaar was de missie om zoveel mogelijk stikstof uit de bodem te halen:
  • 1e fase (dec 2021): verwijderen bramen en boomopslag.
  • 2e fase (dec 2021): bovenste laag van de bodem werd afgeschraapt omdat deze ongeschikt was voor de ontwikkeling van een bloemenweide;
  • 3e fase (maart 2022):
   • de resterende ontwikkeling van jonge bomen en struiken werden verwijderd
   • het terrein werd ingezaaid met enkele grassoorten. 
   • Knotwilgen werden aangeplant
   • De brug werd aangelegd om het bos te ontsluiten.
  • 4e fase (juni 2022): 
   • na de uitzonderlijk lange droge periode werd later gestart met de maaiwerken Via het maaien kon nog extra stikstof uit het terrein gehaald worden en afgevoerd om de geplande bloemenweide alle kans te geven om goed te ontwikkelen. 
   • Stamschot van de knotwilgen werd verwijderd
  • 5e fase (herfst-winter 2022-2023): Zaaiklaar leggen terrein en inzaaien bloemenweide. 
  • 6e fase (mei-juni 2023): Genieten van de eerste bloemen, bijtjes en vlinders op de Brepolssite en zoeken naar verkoeling in het bos bij hete dagen. 
  • 7e fase (mei-juni 2024): De meerjarige bloemen laten zich nu volop zien. 

We zijn erg tevreden met het resultaat en kijken uit naar de verdere ontwikkeling van dit biodiverse terrein.

 

 

Terug naar overzicht