Nog niet verdwenen

De vraag naar volkstuinen zit opnieuw in de lift. De Vlaamse regering maakte middelen vrij voor aanleg van nieuwe en modernisering van de bestaande vokstuinen. De tuinen zijn een onmoetingsplaats voor verschillende generaties en culturen, het zorgt voor sociale cohesie.  We mogen het niet laten verdwijnen.  Het onderhoud en inrichten van gemeenschappelijke delen en collectieve voorzieningen treffen is een zaak van samenwerking tussen de gebruikers en de eigenaar of beheerder.  Natuurwerk is de ideale partner.

Inrichtingswerken en onderhoud

  • uitvoeren van een coherent ontwerp
  • aanbrengen van omheiningen
  • bouwen van gemeenschappelijke voorzieningen
  • onderhoud van de paden en toegangswegen
  • verfraaiingenn met natuurlijke materialen
  • onderhoud van het gemeenschappelijk groen