Onderschat de waarde ervan niet

Kleine, grote, korte lange paden of wegen, bestemd voor het niet-gemotoriseerd verkeer zijn overal aanwezig en een plezier voor de gebruiker. Je vindt ze op het platteland of in de dorpskern.  Samen vormen al die veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen, bospaden en doorsteekjes een dicht en nuttig netwerk waar zachte weggebruikers graag fietsen en wandelen.  Het nut om deze goed te onderhouden beseffen we pas als het niet gebeurt.

Onderhoud en beheer

  • vrijmaken van paden
  • herstellen van de ondergrond
  • verwijderen van overgroeiingen
  • plaatsen van omheiningen of afsluitingen