Een goede leeromgeving, een goede eerste stap.

Natuurwerk vzw realiseert zich dat een stage een uitstekend instrument is om de praktijk van een beroep te ervaren. Wij bieden, in de mate van het mogelijke, stageplaatsen aan in het kader van een (langdurige) opleiding in de (ruime) groensector.

Contacteer de HR medewerker bij Natuurwerk: 014 94 64 34.