Natuurwerk verricht duurzaam natuur- en landschapsbeheer. Het bevorderen van de biodiversiteit staat hierbij voorop, vanuit een ecologische visie en met professionele omkadering.

Hierbij zet Natuurwerk een honderdtal medewerkers in met een kwetsbaar arbeidsprofiel, die via een groeitraject gere-integreerd worden in de samenleving.

Natuurwerk werkt in opdracht van 22 Antwerpse gemeenten, de provincie Antwerpen, Kempens Landschap en een waaier van publieke en private ondernemingen, meestal op langdurige basis.

Met de stad Hoogstraten heeft Natuurwerk een jarenlange, vlot lopende samenwerking. Het ruimen van zwerfvuil in functie van het project ‘Proper Hoogstraten’ past hier perfect in het plaatje van duurzaam natuurbeheer.