De [natuur] van morgen, daar maken we nu [werk] van

 [natuur]

Onze activiteiten richten zich specifiek en exclusief op natuurbeheer, bosbeheer, landschapszorg en harmonisch park- en groenbeheer.

morgen

De werkzaamheden zijn toekomstgericht met het oog op de duurzame ontwikkeling van ons natuurlijk erfgoed.

In die zin ondersteunen we onze opdrachtgevers om op lange termijn te kijken en via natuurontwikkeling verder te gaan dan enkel achtergesteld beheer en het basisbeheer.

 nu

We nemen nu actie. Een idee dient zo snel mogelijk op het terrein gerealiseerd te worden.

 [werk]

Onze opdracht in de natuur biedt ruime mogelijkheden om werkzoekenden, die om allerlei redenen niet actief zijn op de arbeidsmarkt, duurzame, kwaliteitsvolle en maatschappelijk zinvolle jobs aan te bieden, ook daar gaat het ons om.

Deze vier elementen passen we naadloos in elkaar en levert aldus een zeer sterk concept waarbinnen we met succes allerlei methodieken m.b.t. natuuronderhoud en tewerkstelling ontwikkelen en toepassen.