Expertise bouw je op, jaar na jaar.

In 1997 werd in de schoot van het Stratisch Plan Kempen het nieuwe initiatief genomen om duurzame tewerkstelling - toekomstgerichte opleidingen - en de bekommernis om het groene landschap in één werkgroep te combineren: 'Stuurgroep Arbeid en Milieu'.  Een jaar later en met financiële steun van Koning Boudewijnstichting kon de eerste ploeg van 10 arbeiders aan de slag. Vanuit tal van opdrachten van (Kempische) gemeenten en provincie, kon het project uitgroeien tot een bedrijf met expertise, enthousiaste medewerkers en langlopende contracten. 

In 2006 telde het project 100 medewerkers. Ondertussen kende Natuurwerk zijn weg in allerlei overheidsreglementeringen: MiNa, Invoegarbeiders,..etc.

In 2007 ging de stuurgroep over in de vzw Natuurwerk om ook aan de eigen werking en structuren een duurzaam karakter te geven. Diverse projecten vanuit het kader 'Lokale DienstenEconomie' werden de volgende jaren stevig uitgewerkt. (o. a. MiNa, Landschapsdokters, Routedokters, Bezoekerscentrum Klein Engeland).

Vanaf 2009 startte de samenwerking met vzw WEB.  Het resulteerde in het 'Leerwerkbedrijf' met als doel om langdurig werkzoekende (o.a. tewerkgesteld bij de vzw maar ook bij diverse andere organisaties in de provincie) te begeleiden in hun nieuwe werksituatie, hun nieuwe werkervaring en hun persoonlijke toekomst op de arbeidsmarkt.

In 2013 stond de teller op 120 arbeiders en ploegbazen, op het veld en 25 werknemers in de begeleiding en technische omkadering.  Natuurwerk vzw had inmiddels een erkenning voor 37 arbeiders in een statuut van 'Werkervaring' en 70 arbeiders in het statuut van 'Lokale DienstenEconomie'.

Anno 2019 zijn er een 100tal arbeiders tewerkgesteld in 4 ploegen met uitvalsbasissen in Puurs, Houtvenne, Retie en Wortel. Deze ploegen worden aangestuurd door evenveel coördinatoren en een 10tal ploegbazen. Het administratief centrum huist centraal in de Campus Blairon te Turnhout.