LANDSCHAPSZORG

Houtkanten, trage wegen, hooilanden, boomgaarden, grachten, .... hebben een grote landschappelijke waarde en verdienen permanente aandacht. Natuurwerk heeft de kennis en de kunde om het ecologische beheer ervan uit te voeren. Lees meer.

BOS- EN NATUURBEHEER

We mogen trots zijn in de provincie Antwerpen op de vele bossen, speel- en wandelbossen, bloemenweides, open graslanden, unieke natuurgebieden, historisch groenpatrimonium en waardevolle landschapsparken. Natuurwerk staat garant voor een efficiënte uitvoering van de beheerplannen. Lees meer.

 

ECOLOGISCH GROENBEHEER

Bomen knotten of snoeien, gras maaien, hooien, hagen scheren, ... Dit alles doen we met het grootste respect voor mens en milieu.  De ecologische aanpak leidt tot een zeer onderhoudsvriendelijk beheer.  Lees meer.

BOOMVERZORGING

Een vak apart.  Grote, unieke of bijzondere bomen vragen een gespecialiseerde aanpak. Natuurwerk stuurt een getraind team met het nodige materiaal. Lees meer.

INGROENEN BEGRAAFPLAATSEN

Met verzorgd onderhoud en een totaalaanpak van nieuwe aanplantingen  worden begraafplaatsen beleefd als  aangename en natuurlijke ontmoetingsplaatsen.We creëren een zeer onderhoudsvriendelijk concept.Lees meer.

(NATUURLIJKE) CONSTRUCTIES

Natuurwerk herstelt en creëert diverse constructies met materialen die zo natuurlijk mogelijk zijn, een essentieel onderdeel van onze groene gebieden. Bruggen, wilgenconstructies, zitbanken, omheiningen, knuppelpaden, wildschermen, beestenhotels, speelbos, schoolomgeving,...etc.  Lees meer.

GRACHTEN MANUEEL RUIMEN

Zowel de grachten (en bermen) aan openbare wegen, als in natuurdomeinen zijn van groot belang in het beheer van waterdoorstroming en waterhuishouding.   Lees meer.

BESCHERMING VAN INHEEMSE SOORTEN

Zowel inheemse planten, bomen, struiken als ook bepaalde diersoorten kunnen eenvoudig beschermd worden door andere begroeiingen en dieren die in onze contreien niet thuis horen, te weren. Exoten worden vakkundig bestreden.  Lees meer.

TRAGE WEGEN

Het belang van deze wegen groeit.  De bescherming en ecologisch onderhoud ervan is dan ook belangrijk, voor het comfort en plezier van wandelaars en fietsers.  Lees meer.

ECOLOGISCHE TUINEN

Tuinen en kleine parkjes: openbaar, particulier of toeristische infrastructuur, ... kunnen met eenvoudige middelen en technieken uitgroeien tot een aangename omgeving met het grootste respect voor mens en milieu. Het onderhoudswerk en de onderhoudskost worden herleid tot een absoluut minimum.

BEDRIJFSTERREINEN

Steeds meer bedrijven kiezen voor een inspirerende werkomgeving, met minder afval en energiezuinige technieken. De groene omgeving van een bedrijfsterrein is ook voor  de klanten, de leveranciers, de consumenten, vaak de eerste indruk.  Het groene visitekaartje. Een ecologische aanpak zorgt voor een zeer onderhoudsvriendelijk en sterk kostenverlagend beheer.

VOLKSTUINTJES

Het plezier en comfort van de tuiniers verhoogt door overzichtelijke indeling, toegang  afscheidingen en nutsvoorzieningen.  Natuurwerk denkt graag mee en biedt een waaier aan diensten. Lees meer.