Bestrijden van invasieve exoten

In(o)vasive

Steeds meer soorten verspreiden zich, dankzij de mens, buiten hun natuurlijk verspreidingsgebied. Wanneer deze soorten zich invasief gedragen, heeft dit grote negatieve gevolgen voor de inheemse biodiversiteit, met soms ook grote economische gevolgen. Binnen Natuurwerk hebben we al ruime ervaring met het bestrijden van invasieve exoten en zorgen we er ook voor dat we steeds op de hoogte blijven van nieuwe soorten en nieuwe bestrijdingsmethoden.

Onze arbeiders leren deze soorten herkennen en op een efficiënte manier aan te pakken. Zo wordt er op talrijke plaatsen Amerikaanse vogelkers geëlimineerd, zetten we in verschillende vijvers fuiken op voor het vangen van Amerikaanse stierkikkers en pakken we Japanse Duizendknoop aan.

Terug naar overzicht