Het meubilair voelt zich thuis.

In het landschap wordt heelwat gebouwd.  omheiningen, zitbanken, rustpunten, bewegwijzering, speelhoek, bruggetjes, verharde paden,....  Meestal voor het comfort en plezier en om te genieten van het landschap.  Wat we niet willen is "een tang op een varken", of meubilair dat zich zelf ongemakkelijk voelt in de natuur.  Ook wij houden van natuurlijke constructies, gemaakt met materialen dat thuis hoort in het landschap, wilgentakken, inheemse houtsoorten, houtwallen, .... 

 

Constructies

  • Verhogen van cultuurhistorische waarde van het lanschap
  • eenvoudige en natuurlijke omheiningen plaatsen en onderhouden
  • maken van toepassingen met wilgentakken
  • bruggen over waterlopen
  • aanleg van knuppelpaden
  • integreren van wegbewijzering