"Benny, de nieuwe medewerker, de eerste die voor meerdere diensten werkt."

Benny werkte al voor het OCMW, de klusjesdienst, op het moment dat er werd besloten om te stoppen met jaarcontracten in de formule van "Werkervaring". We hebben hem een vast contract van 6 maanden aangeboden.  Hij begon met het verzorgen van tuintjes bij oudere bewoners.  En werkte goed, haalde goede resultaten.  Ook de communicatie met Natuurwerk, Joke Driesen, die Benny begeleidde, verliep correct en haar inbreng was ondersteunend.

"Gezien zijn polyvalente inzetbaarheid bij zowel bos- als groenploeg en het streven naar een geintegreerde werking van beide ploegen, valt hij tijdens de zomer ook in voor specifieke werkzaamheden van de groenploeg.  M.a.w., Benny is een waardevolle brugfiguur binnen deze 2 zusterploegen, die in de toekomst steeds meer op elkaar ingespeeld en aangewezen zijn.  Hij heeft als het ware een pioniersfunctie binnen deze lopende integratie-oefening."

Het zal nu van de budgetten van OCMW afhangen of we Benny voor onbepaalde tijd kunnen aanwerven. "Maar de huidige inzet en motivatie om het werk tot een goed einde te brengen, ontbreekt het Benny alleszins niet, ondanks deze onzekerheid voor hem.  Hij beseft dat hij (nog steeds) een mooie kans maakt en is daarvoor dankbaar - dat siert hem.  Ik ken het verleden van Benny niet, maar vandaag staat hij qua arbeidsattitude en -inzet waar hij hoort te staan.  Een fijne medewerker, waarop je kan rekenen en verder bouwen."  

Aldus Peter Putseys, teamcoördinator technische dienst van OCMW Lier.