Landschappen krijgen een meerwaarde.

Holle wegen, houtkanten, heggen, knotwilgen, kleine poeltjes, beekjes en bermen hebben een grote landschappelijke waarde, vaak ook een historische waarde.  Zowel voor mens als dier.  We doen er alles aan om deze gebieden te vrijwaren en te bewaren. Overal in de provincie kunnen we zo genieten van kleine en grote groene oases van rust.

 

Onderhoud en beheerwerken

  • Verhogen van cultuurhistorische waarde van het lanschap
  • Refuge spot: beschutting, schuil- en voortplantingsplek voor vele soorten
  • Groene corridor: verbinding tussen verschillende natuurgebieden
  • Kleine landschapselementen: behoud, restauratie en inplanting van houtkanten en struweel, knotten of aanplanten van bomen 
  • Bermbeheer: ecologisch beheer beschermt inheemse vegetatie
  • Erosiebestrijding: bezaaien met specifieke bloemenweides en grassoorten, specifiek maaibeheer
  • Landschapsinkleding: aanleg van knuppelpaden, vlonders,...
  • constructies aanbrengen en onderhouden: wilgenhutten, vlechtwerk, zitbanken, schuilhoekjes