Invasieve planten, een bedreiging voor de biodiversiteit.

Het beschermen van de biodiversiteit vormt één van de belangrijkste uitdagingen van onze eeuw. De expansie van invasieve planten (of woekerende uitheemse plantensoorten) is een nieuwe bedreiging voor het behoud van inheemse soorten en hun habitat. Overal ter wereld zorgen invasieve planten voor een verlies aan biodiversiteit en doen afbraak aan het functioneren van de ecosystemen. Verder kunnen ze gezondheidsproblemen veroorzaken of schade toebrengen aan de landbouw of aan infrastructuren, wat aanzienlijke economische gevolgen kan hebben voor de samenleving.

Uiteraard is preventie en bewustmaking belangrijk, maar soms is men dit stadium al gepasseerd. Het is dan uiterst belangrijk dat er snel en vroeg wordt ingegrepen.

Natuurwerk heeft ervaring met het bestrijden en inperken van deze exoten. Onze natuurarbeiders weten hoe ze moeten ingrijpen en worden aangestuurd door leidinggevenden met kennis van zaken.