De natuurlijke gang vrijwaren.

Het zijn meestal de kleintjes die worden verwaarloosd.  Overal in het landschap, maar ook langs wegen en velden, lopen grachten die echt wel zijn nut hebben.  Het is belangrijk voor het behoud van een gezond landschap om het water op een goede manier te laten wegstromen.  Eigenaars mogen het niet verwaarlozen.  De nadelige gevolgen zijn vaak (veel) verder zichtbaar. Natuurwerk is goed uitgerust om zowel in het open landschap als aan de openbare weg de grachten te ruimen.

Onderhoudswerken

  • maaien en opruimen van de grachtkanten en -bermen
  • oeverherstellingen
  • wegnemen en afvoeren van afval, vuil, plantenresten,...
  • grondige ruiming en kruidruiming, inclusief wortels