Het coördinatieteam is verantwoordelijk voor de dubbele doelstelling van Natuurwerk vzw

Het team van natuurexperten bewaakt onze 'groene' missie.  De technieken en processen van duurzame ecologie en biodiversiteit worden nauwgezet opgevolgd en vernieuwd. Het team is betrokken bij de expertise-opbouw van ons personeel, arbeiders en leidinggevenden.  In samenspraak met de klanten en onze regiocoördinatoren worden de uit te voeren werken zo efficiënt mogelijk ingepland.

De personeels- en financiële administratie is in eigen handen en vormt het sluitstuk van het coördinatieteam.