Het coördinatieteam is verantwoordelijk voor de dubbele doelstelling van Natuurwerk vzw

Het team van natuurexperten bewaakt onze 'groene' missie.  De technieken en processen van duurzame ecologie en biodiversiteit worden nauwgezet opgevolgd en vernieuwd. Het team is betrokken bij de expertise-opbouw van ons personeel, arbeiders en leidinggevenden.  In samenspraak met de klanten en onze regiocoördinatoren worden de uit te voeren werken zo efficiënt mogelijk ingepland.

Het team van talent- en trajectbegeleiders staat in voor een persoonlijke begeleiding van onze arbeiders. De meeste arbeiders hebben een voorgeschiedenis van langdurige werkloosheid.  De werkervaring die ze kunnen opdoen bij Natuurwerk vzw is de basis van een individueel traject gericht op een toekomstige job, in de ruime groensector, of elders.

De personeels- en financiële administratie is in eigen handen en vormt het sluitstuk van het coördinatieteam.