Pareltjes van natuurgebieden.

Het natuurbeheerplan geeft aan dat we met alle betrokken partijen verantwoordelijk zijn voor onze (kwetsbare) bos- en natuurgebieden. Natuurwerk biedt haar diensten aan de eigenaars en uitbaters aan.  Met de grootst mogelijke professionaliteit en een 'meedenkende instelling' hebben we onze bekwaamheid opgebouwd om zeer diverse werken uit te voeren.

 

Bosbeheer

 • aanplanten bosplantsoenen
 • aanbrengen van wildbescherming
 • omvormen van populieren- en naaldbossen naar gemengd inheems loofbos
 • bestrijden van allerlei exoten (bv Amerikaanse vogelkers)
 • vellen en snoeien van bomen

Hooilandbeheer

 • maaien van wegbermen, vochtige hooilanden, rietvelden, houtige en grazige bermen
 • afvoer van maaisel

Beheer van trage wegen, holle wegen

 • maaien en snoeien
 • constructie van knuppelpaden
 • plaatsen van omheiningen
 • hakhoutbeheer
 • erosiebestrijding